top of page

DIGEFORSTÆRKELSE

 

Efter flere brud på diget, forhøjet vandstand og kraftigere storme, fik det lokale digelag i 2020 tilsagn om at forstærke det nordlige samt østlige dige på Rømø.

Hvad er et dige? Et dige er en konstruktion på land, som er placeret langs en kyst eller et vandløb. Diget er en skrånende forhøjning i landskabet. Formålet med at bygge et dige er at beskytte mod oversvømmelse. Diget er højere end de bagvedliggende områder og kan beskytte mod oversvømmelse fra hav, fjord, bælt eller vandløb.

Det syv kilometer lange Juvre-dige nord og øst for Rømø, er i årene optil forstærkelsen af diget, blevt kaldt Vadehavets 'dårligste' dige, og det har i næsten 100 år skulle beskytte øen mod oversvømmelser.

Dige illustratiom.jpg

I 1976 måtte 20.000 mennesker evakueres fra området og i 1999 betød det syv brud på diget, oversvømmede huse og 600 døde får.

Tre store og fire mindre huller i diget er med tiden blevet lappet med sandsække, klæg, jord og græs. Det var ikke tiltænkt som en længerevarende løsning. I 2020 fik det lokale digelag et skriftligt tilsagn fra Kystdirektoratet om at forstærke diget.

 

Med et budget på 35 millioner kroner, skal det 7 km lange dige forstærkes over to etaper. Forstærkningerne indebærer en ny profil, samt pålægning af 80.000 ton klæg på første etape, og det dobbelte på anden etape.

 

Udgravningen af klæg til diget resulterer i en 10 hektar stor sø, i et 23 hektar stort naturområde. Området har fået tilnavnet Juvre Engsø og er til fordel for både fugleliv og naturfolk.

 

I marts 2022 påbegyndte man første etape på 2,5 kilometer på den nordlige del af diget. Denne del forventes færdig midt september 2022. Anden etape påbegyndes i 2023, og gælder østsiden mod vadehavet, fra den nordlige ende til Rømø-dæmningen.

bottom of page