top of page

NATURPROJEKT MED FLERE FORMÅL

I marts 2022 startede man arbejdet med forstærkelse af Juvre-diget, som samtidig var startskuddet til naturprojektet; Juvre Engsø, da det sand og klæg der graves op fra Juvre Engsø bliver brugt til forstærkning af det syv kilometer lange Juvre-dige nord og øst for Rømø.
bottom of page